Aktiviteter

Här är bilder från den 7 maj då särskolan Kolla i
Kungsbacka besökte klubben och fick provsitta maskinerna.