Flygskolan

Utbildning/Certifikat

OBS! Information till 2021 års elever och övriga som är intresserade av att ta flygcertifikat. Vi håller en informationsträff Lördag den 30 Oktober kl 16:00 i klubbstugan. Om du är intresserad men inte bokat en plats ännu hör av dig till oss eller anmäl dig till eventet på facebook.
 
I klubbens regi bedrivs utbildning för Ultralätt Certifikat på både Gyrokopter och Flygplan.

Teori utbildning sker numera med hjälp av distansutbildningsplatformen https://flygcert.com/ vilket gör det möjligt att anpassa utbildningen efter sitt eget schema och studietakt. Distansutbildningen kompletteras med lärarledda lektioner i klubbens lokal vid fältet, vanligtvis söndagar 0900-1200 vid ca 12 tillfällen.

Flyginstruktör Rickard Wanderydz 0705-557877 ricwan@wcom.se
Teori/skola Mikael Blomkvist 0766-318214 pilotmicke@gmail.com
Teori/skola Johannes Dagemark 0733-709024 johannes@dagemark.com
 
Teorin omfattar ämnena
  • Luftfartssystemet
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda & färdplanering
  • Människan
  • Metereologi
  • Navigation
  • Operativa Procedurer
  • Flygningens grundprinciper
  • Flygradiotelefoni
 
Varje ämne avslutas med flervalsprov. För Flygradiotelefoni är det även ett praktiskt moment där man simulerar radiotrafiken under en flygning tillsammans med en examinatör.
 
Den praktiska utbildningen, dvs själva flygandet, sker hela året i stort sett så snart vädret tillåter. Utbildningen omfattar enligt LFS 2008:7 minst 20 timmar flygning varav minst 5 timmar utförs med läraren på marken, s.k. EK-flygning. Den som helt saknar tidigare flygerfarenhet får emellertid oftast räkna ytterligare några timmars flygning innan det är dags att få certifikat. Den som däremot har tidigare flygerfarenhet kan få flyga UL efter en förkortad utbildning där lärarna avgör när eleven har tillräcklig kompetens.
 
När både den teoretiska och praktiska delen är klar gör man en uppflygning för en kontrollant.
 
Flygplanshyra för skolning är 1150 kr/tim.
Kostnaden för ett UL-certifikat består av olika delar; läkarbesök, elevtillstånd, teoriavgift, radiokurs, böcker, flygtid, flyglärararvode, certifikat osv.
 
Kostnader för ett ul-cert är ca 40 kkr.
 

Hör gärna av er till någon av oss så berättar vi mer!

Flyginstruktör Rickard Wanderydz 0705-557877 ricwan@wcom.se
Teori/skola Mikael Blomkvist 0766-318214 pilotmicke@gmail.com
Teori/skola Johannes Dagemark 0733-709024 johannes@dagemark.com