Flygskolan

Utbildning/Certifikat

I klubbens regi bedrivs utbildning till pilot på ultralätta flygplan,  UL-B
Nästa utbildning kommer starta tidigt 2019. Exakt datum kommer senare.

Teori utbildning sker i klubbens lokal vid fältet. vanligtvis söndagar 0900-1200 vid ca 12 tillfällen.

Undrar man något innan eller vill anmäla sitt intressen så hör av er till

Mikael Blomkvist Tel 076 631 82 14 pilotmicke@gmail.com

Teorin omfattar ämnena
– BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart), LFS och JAR
– Navigation
– Meteorologi
– Aerodynamik
– Luftfartyg (Flygteknik och motorlära)
– Flygfysiologi (Human Factors)
Kursen avslutas sedan med ett flervalsprov.
 
Den praktiska utbildningen sker hela året i stort sett så snart vädret tillåter. Utbildningen omfattar enligt LFS 2008:7 minst 20 timmar flygning varav minst 5 timmar utförs med läraren på marken, s.k. EK-flygning. Den som helt saknar tidigare flygerfarenhet får emellertid oftast räkna ytterligare några timmars flygning innan det är dags att få certifikat. Den som däremot har tidigare flygerfarenhet kan få flyga UL efter en förkortad utbildning där lärarna avgör när eleven har tillräcklig kompetens. Uppflygning görs sedan för en kontrollant
 
Flygplanshyra vid skolning är f.n 650 kr/tim
Kostnaden för ett UL-certifikat består av olika delar; läkarbesök, elevtillstånd, teoriavgift, radiokurs, böcker, flygtid, flyglärararvode, certifikat osv.
 
Kostnader för ett ul-cert är ca 35 kkr exkl teoriböcker.
Mikael Blomkvist      Tel 076 631 82 14                           pilotmicke@gmail.com
Henrik Martinsson     Tel 0300 71837 alt 0733 578918      henrik.martinsson@svenskamassan.se
Tonny Tunared           Tel 070-420 21 82                         tml@tunared.com
Tomas Andersson       Tel 0705-641916

          

Kommentarer

Teori: Mikael Blomqvist
Flyglärare: Tomas Andersson