Flygskolan

Utbildning/Certifikat

I klubbens regi bedrivs utbildning för Ultralätt Certifikat på både Gyrokopter och Flygplan.

Teori utbildning sker i klubbens lokal vid fältet, vanligtvis söndagar 0900-1200 vid ca 12 tillfällen.

Hör gärna av er till någon av oss så berättar vi mer!

Flyginstruktör Rickard Wanderydz 0705-557877 ricwan@wcom.se
Teori/skola Mikael Blomkvist 0766-318214 pilotmicke@gmail.com
 
 
 
 
 
Teorin omfattar ämnena
– BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart), LFS och JAR
– Navigation
– Meteorologi
– Aerodynamik
– Luftfartyg (Flygteknik och motorlära)
– Flygfysiologi (Human Factors)
Kursen avslutas sedan med ett flervalsprov.
 
Den praktiska utbildningen sker hela året i stort sett så snart vädret tillåter. Utbildningen omfattar enligt LFS 2008:7 minst 20 timmar flygning varav minst 5 timmar utförs med läraren på marken, s.k. EK-flygning. Den som helt saknar tidigare flygerfarenhet får emellertid oftast räkna ytterligare några timmars flygning innan det är dags att få certifikat. Den som däremot har tidigare flygerfarenhet kan få flyga UL efter en förkortad utbildning där lärarna avgör när eleven har tillräcklig kompetens. Uppflygning görs sedan för en kontrollant
 
Flygplanshyra för skolning är 1150 kr/tim.
Kostnaden för ett UL-certifikat består av olika delar; läkarbesök, elevtillstånd, teoriavgift, radiokurs, böcker, flygtid, flyglärararvode, certifikat osv.
 
Kostnader för ett ul-cert är ca 40 kkr exkl teoriböcker.
Rickard Wanderydz Tel 0705-557877                              ricwan@wcom.se
Mikael Blomkvist      Tel 076 631 82 14                           pilotmicke@gmail.com
Henrik Martinsson     Tel 0300 71837 alt 0733 578918      henrik.martinsson@svenskamassan.se
Tonny Tunared           Tel 070-420 21 82                         tml@tunared.com
Tomas Andersson       Tel 0705-641916