Klipplistan

Klipplista 2020

Gräset skall klippas, i möjligaste mån, under helgen.
Kolla olja och diesel innan start.
Kör lugnt och försiktigt, så aggregatet hinner klippa.
Ta bort gräsrester från maskinen innan ni parkerar traktorn.
Meddela nästa veckas klippare, förvissa er om att han fått ert meddelande.
Vid problem: Sune 0705-475710 eller Tonny 0704202182.

Var och en är ansvarig för sin vecka, även om den byts bort.
Utebliven gräsklippning utan giltig anledning kommer att beivras.

Vecka Medlem
17 Sune Börjesson
18 Henrik Martinsson
19 Andreas Olsson
20 Gustavo Galindo
21 Johannes Dagemark 
22 Michael Larsson
23 Johan Johansson
24 Bosse Andreasson
25 Anders Hellberg
26 Rickard Wanderydz
27 Peter Elestedt
28 Ulf Holmquist
29 Mikael Blomkvist
30 Tonny Tunared
31 Erik Isaksson
32 Rune Ryding
33 Sharham Torgesson
34 Åke Eriksson
35 Lars Karlkvist
36 Erik Tunared
37 Emanuele Lambertini
38 Tomas Östebo
39 Andreas Olsson
40 Magnus Drake
41 Tomas Andersson
42 Peter Elestedt
43 Johan Johansson
44

Bosse Andreasson