Medlemsskap

Medlemsavgiften skall betalas in till postgiro 72 91 83-4 eller med Swish 1232615623.

Glöm inte att skriva namn på inbetalningen, och vad det gäller. För flygning med klubb planen så gäller checkflygning var 12:e månad med Rickard Wanderydz. 

Medlemskap i Kungsbacka Ultralätt flygklubb är öppet för alla som vill flyga, lära sig att flyga eller på ideella grunder vara med och utveckla ultralättsporten genom klubbens verksamhet.

Klubben har som ändamål att bedriva och stödja idrottsliga och sociala verksamheter inom den ideella flygverksamheten.

För fullbetalande medlem ingår följande: – Medlemskap i Kulflyg – Möjlighet att hyra SE-VMZ & SE-VUP samt köpa flyg abonnemang.

Medlemsavgifter för 2021:

  1. Fullvärdig medlem med medlemslån: 2500 SEK + KSAKs 540 SEK
  2. Fullvärdig medlem utan medlemslån: 3500 SEK + KSAKs 540 SEK
  3. Medlem i annan flygklubb kan få betala halva medlemsavgiften av punkt b, under maximalt ett år.
  4. Elever: 650 SEK + KSAKs 540 SEK

Medlemsavgifter och andra avgifter löper från 1april – sista mars följande år.
Flygplatsavgifter för 2021 (avgift betalas i förskott): 200:-

Abonnemang för piloter med giltigt flygcertifikat: 5 timmar ingår.

  • För medlem med lån till klubben: 4000 SEK
  • För medlem utan lån till klubben:4500 SEK

Avgift per tim. efter de 5 första timmarna med abonnemang:

  • SE-VMZ 350 SEK per timme (taco)
  • SE-VUP 450 SEK per timme (taco)

Skolning: 750 SEK per timme (taco)
Gäster: 850 SEK per timme (taco)

Stödmedlem 200:-/år. Kan vara person eller företag som vill bidra till verksamheten.