Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande: Tonny Tunared                   0704 20 21 82

Sekreterare: Sune Börjesson                 0705 47 57 10

Kassör: Magnus Drake af Hagelsrum       0704 93 62 95

Ledamot: Andreas Olsson                       0702 64 43 76

Vice Ordförande: Mikael Blomkvist           0766 31 82 14

Suppleanter:
Mikael Larsson                                        0702 45 53 44
Rickard Wanderydz                                  0705 55 78 77

Revisor: Henrik Martinsson                      0733-57 89 18

Valberedare: Bo Andreasson                    0734-77 47 00