RC flyg

På grund av bullerstörning måste vi tyvärr begränsa antalet medlemmar i RC-sektionen.

Endast eldriven RC är tillåten,

Kulflyg har nu bildat en RC-flygsektion. Vi modellflygare samsas ute på fältet tillsammans med det ultralätta flyget.
Endast RC-flygare som löst medlemskap i kulflyg får använda fältet efter ha tagit del av våra lokala regler för RC-Flygning.

Välkomna!
Det är några saker som du som modellflygare måste tänka på när du flyger hos oss:
1. De ultralätta flygplanen har ovillkorligen företräde, modellflygarna måste alltså väja för storflyget.
2. Du skall ha med dig klubbens flygradio när du beger dig ut på landningsbanan. Detta för att inte bli överraskad när storflyg ska landa.
3. Flyg enbart på den södra sidan om fältet, förbjudet att flyga över eller nära byggnader. Vänligen håll behörigt avstånd från bostadshus.
4. Håll en minimihöjd på 30 meter när du flyger över vägen.
5. Vi har inga pilotrutor. Hos oss står du i gräskanten mellan åker och landningsbana när du flyger.
6. Undvik att flyga sena kvällar för att inte störa grannar..
7. Endast flygare med medlemskap i Kulflyg får använda fältet.
8. Undvik parkering av bilar vid klubbstuga, använd avsedd parkering.
9. Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att fråga.