Flygplats

Vår Flygplats ligger i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Här har vi hangar samt en liten klubbstuga. 
Undvik överflygning av bebyggelse samt visa hänsyn till våra grannar, dvs 1000 fot eller mer i närheten av fältet.
 
 Det råder PPR på flygplatsen.

 
Enbart Ultralätt Flygverksamhet på fältet. 
Flygplatsen uppfyller ej kraven enligt TSFS 2010:123 då ban/tröskel markeringarna ej uppfyller standardmått.Flygplatsen består av ett grässtråk, 550 meter långt, 30 meter brett, THR 26 inflyttad 100 meter .
Fältet är försett med vita banmarkeringar och röd-vita tröskelmarkeringar.
Fältet är inte försett med ban eller tröskelbelysning.
Klubben innehar radiofrekvens 123.200.
I övrigt tillämpliga delar enligt TSFS 2010:123 överstämmer flygplatsens utformning.
Flygplatsen är inte upptagen i Svenska Flygfält, IAIP, KSAK eller liknande. Dock finns för intern bruk ett landningskort.
Modellflyg/RC kan förkomma.
I mån av plats går det att ställa in besökande plan i hangaren under kortare tid. Kontakta nedanstående för information.
För fältkontroll ring:
Henrik Martinsson     Tel 0300 71837 alt 0733 578918      henrik.martinsson@svenskamassan.se
Andreas Olsson        Tel 0702-64 43 76                             silhouette170@hotmail.com
 trafikvarv
falt
 DUVEHED
Läge X 6374577 Y 1281725 (RN RT90) Radio Frekv. KUNGSBACKA UL FK: 123.200
Nav.Frekv.
Höjd 15ft / 5 m
Trafikvarvshöjd 1000ft GND Fältet:
Bana 08 Högervarv
THR 26 inflyttad 100m
min 100 ft GND över vägen Undvik överflygning av bebyggelsen Modellflygning Gräs 550*30m
HINDER
Järnv & kraftl 600m väster
om fältet
Mast 46m, 300m N. fältet