Flygande gäster

Vår Flygplats ligger i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Här har vi hangar samt en liten klubbstuga. 
Undvik överflygning av bebyggelse samt visa hänsyn till våra grannar, dvs 1000 fot eller mer i närheten av fältet.
 
 Flygplatsen är stängd pga dåligt underlag.

 
Enbart Ultralätt Flygverksamhet på fältet.
Flygplatsen uppfyller ej kraven enligt TSFS 2010:123 då ban/tröskel markeringarna ej uppfyller standardmått.
Flygplatsen består av ett grässtråk, 500 meter långt, 30 meter brett, THR 26 inflyttad 100 meter.
Fältet är försett med vita banmarkeringar och röd-vita tröskelmarkeringar.
Fältet är inte försett med ban eller tröskelbelysning.
Klubben innehar radiofrekvens 123.200.
I övrigt tillämpliga delar enligt TSFS 2010:123 överstämmer flygplatsens utformning.
Flygplatsen är inte upptagen i Svenska Flygfält, IAIP, KSAK eller liknande. Dock finns för intern bruk ett landningskort.
Modellflyg/RC kan förkomma.
I mån av plats går det att ställa in besökande plan i hangaren under kortare tid. Kontakta nedanstående för information.
 
För fältkontroll ring:
Henrik Martinsson    Tel 0300 71837 alt 0733 578918        henrik.martinsson@svenskamassan.se
Andreas Olsson        Tel 0702-64 43 76                             silhouette170@hotmail.com
 
 DUVEHED
Läge X 6374577 Y 1281725 (RN RT90)
Radio Frekv. KUNGSBACKA UL FK: 123.200
Höjd 15ft / 5 m.
Trafikvarvshöjd 1000ft GND Fältet.
Bana 08 Högervarv.
THR 26 inflyttad 100m.
min 100 ft GND över vägen.
Undvik överflygning av bebyggelsen.
Vindstrut vid hangar.
HINDER
Järnv & kraftl 400m väster
om fältet
Mast 46m, 220m N. fältet