Medlemsavgiften skall betalas in till postgiro 72 91 83-4 eller med Swish 1232615623.

Glöm inte att skriva namn på inbetalningen, och vad det gäller. För flygning med klubb planen så gäller checkflygning var 12:e månad med någon av klubbens instruktörer

Medlemskap i Kungsbacka Ultralätt flygklubb är öppet för alla som vill flyga, lära sig att flyga eller på ideella grunder vara med och utveckla ultralättsporten genom klubbens verksamhet.

Klubben har som ändamål att bedriva och stödja idrottsliga och sociala verksamheter inom den ideella flygverksamheten.

För fullbetalande medlem ingår följande: – Medlemskap i Kulflyg – Möjlighet att hyra SE-VUP  samt köpa flyg abonnemang.

Medlemsavgifter för 2024:

  1. Fullvärdig medlem med medlemslån: 3040 SEK inklusive inklusive medlemskap i Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK 540 SEK), huvudorganisationen för klubbflyg i Sverige.
  2. Fullvärdig medlem utan medlemslån: 4040 SEK inklusive inklusive medlemskap i Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK 540 SEK)
  3. Medlem i annan flygklubb kan få betala halva medlemsavgiften, (3500/2) 1750:- under max ett år
  4. Elev medlem – 1190:-/år Inklusive medlemskap i Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK 540 kr).
  5. Stödmedlem – 200:-/år Kan vara person eller företag som vill bidra till verksamheten.

Medlemsavgifter och andra avgifter löper från 1:a april – sista mars följande år.
Flygplatsavgifter för 2023 (avgift betalas i förskott): 200:-

Abonnemang för piloter med giltigt flygcertifikat: 5 timmar ingår.

  • För medlem med lån till klubben: 4250 SEK
  • För medlem utan lån till klubben:4750 SEK

Avgift per tim. efter de 5 första timmarna med abonnemang:

  • SE-VUP 500 SEK per timme (tach)

Skolning: 850 SEK per timme (tach)
Gäster: 900 SEK per timme (tach)