Utbildning/Certifikat

 
I klubbens regi bedrivs utbildning för Ultralätt Certifikat på både Gyrokopter och Flygplan.

Teori utbildning sker numera med hjälp av distansutbildningsplatformen https://flygcert.com/ vilket gör det möjligt att anpassa utbildningen efter sitt eget schema och studietakt. Distansutbildningen kompletteras med lärarledda lektioner under vinterhalvåret i klubbens lokal vid fältet, vanligtvis söndagar 0900-1200 vid ca 12 tillfällen.

Flyglärare Rickard Wanderydz 0705-557877 ricwan@wcom.se
Flyglärare Johannes Dagemark 0733-709024 johannes@dagemark.com
Teori/skola Mikael Blomkvist 0764-921288 pilotmicke@gmail.com
Teori/skola Christopher Wallin 0735-421242 christopher.wallin@icloud.com
 
Teorin omfattar ämnena
  • Luftfartssystemet
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda & färdplanering
  • Människan
  • Metereologi
  • Navigation
  • Operativa Procedurer
  • Flygningens grundprinciper
  • Flygradiotelefoni
 
Varje ämne avslutas med flervalsprov. För Flygradiotelefoni är det även ett praktiskt moment där man simulerar radiotrafiken under en flygning tillsammans med en examinatör.
 
Den praktiska utbildningen, dvs själva flygandet, sker hela året i stort sett så snart vädret tillåter. Utbildningen omfattar enligt  TSFS 2021:26 minst 25 timmar flygning varav minst 5 timmar utförs med läraren på marken, s.k. EK-flygning. Den som helt saknar tidigare flygerfarenhet får emellertid oftast räkna ytterligare några timmars flygning innan det är dags att få certifikat. Den som däremot har tidigare flygerfarenhet kan få flyga UL efter en förkortad utbildning där lärarna avgör när eleven har tillräcklig kompetens.
 
När både den teoretiska och praktiska delen är klar gör man en uppflygning för en kontrollant.
 
Flygplanshyra för skolning är 850 kr/tim samt 500 kr lärararvode per lektion.
Kostnaden för ett UL-certifikat består av olika delar; läkarbesök, elevtillstånd, teoriavgift, radiokurs, böcker, flygtid, flyglärararvode, certifikatutfärdande osv.
 
Den totala kostnader för ett ul-cert är ca 45 – 55 kkr.
 
Om du funderar på om flygcertifikat kan vara något för dig så är det första steget i utbildningen en provlektion med någon av våra instruktörer/lärare.
 
Detta är ett introduktionspass med information runt certifikat, teori, rutiner och ett första flygpass.
 
Lektionen tar 2-3 timmar där vi flyger ca 45 minuter. Du får tillgodoräkna dig denna flygtid och binder dig inte till något. Skolning sker på klubbens nya Eurostar – EV97 – SE-VUP.
 
Kostnad: 2000 kr

Hör gärna av er till någon av oss så berättar vi mer!

Flyglärare/kontrollant Rickard Wanderydz 0705-557877 ricwan@wcom.se
Flyginstruktör Johannes Dagemark 0733-709024 johannes@dagemark.com
Teori/skola Mikael Blomkvist 0766-318214 pilotmicke@gmail.com
Teori/skola Christopher Wallin 0735-421242 christopher.wallin@icloud.com