Klipplistan

Klipplista 2023

Välkommen till Kulflygs gräsklipparorganisation.
Gräset skall klippas, i möjligaste mån, under helgen.
Kolla olja och diesel innan start.
Kör lugnt och försiktigt, så aggregatet hinner klippa.
Ta bort gräsrester från maskinen innan ni parkerar traktorn.
Meddela nästa veckas klippare, förvissa er om att han fått ert meddelande.
Vid problem: Sune 0705-475710 eller Tonny 0704-202182
Var och en är ansvarig för sin vecka, även om den byts bort.
Utebliven gräsklippning utan giltig anledning kommer att beivras.

 

Vecka Ansvarig medlem
17 Sune Börjesson
18 Lars Karlkvist
19 Christer Andreasson
20 Tom Arnold 
21 Michael Larsson
22 Daniel Bengtsson
23 Robert Cheng
24 Anders Hellberg
25 Per Mårtensson
26 Peter Elestedt
27 Felix Färdmar
28 Mikael Blomkvist
29 Mattias Tallian
30 Erik Isaksson
31 Jimmy Jadermark
32 Bosse Andreasson
33 Alexander Karlsson
34 Sharham Torgesson
35 Tomas Östebo
36 Christopher Wallin
37 Tonny Tunared
38 Henrik Lundqvist Isb.
39 Magnus Drake
40 Henrik Martinsson
41 Rickard Wanderydz
42 Johannes Dagemark
43 Erik Tunared
44  Sune Börjesson