Vår Flygplats ligger i Fjärås, strax söder om Kungsbacka. Här har vi hangar samt en liten klubbstuga. 
Undvik överflygning av bebyggelse samt visa hänsyn till våra grannar, dvs 1000 fot eller mer i närheten av fältet.
 
 PPR gäller på flygplatsen!
 
För fältkontroll / PPR ring:
Tonny Tunared         Tel 0704-202182
Rickard Wanderydz  Tel 0705-557877
 
 
 
Enbart Ultralätt Flygverksamhet på fältet.
Flygplatsen uppfyller ej kraven enligt TSFS 2010:123 då ban/tröskel markeringarna ej uppfyller standardmått.
Flygplatsen består av ett grässtråk, 500 meter långt, 30 meter brett, THR 26 inflyttad 100 meter.
Fältet är försett med vita banmarkeringar och röd-vita tröskelmarkeringar.
Fältet är inte försett med ban eller tröskelbelysning.
Klubben innehar radiofrekvens 123.200.
I övrigt tillämpliga delar enligt TSFS 2010:123 överstämmer flygplatsens utformning.
Flygplatsen är inte upptagen i Svenska Flygfält, IAIP, KSAK eller liknande. Dock finns för intern bruk ett landningskort.
I mån av plats går det att ställa in besökande plan i hangaren under kortare tid. 
Obs! Notera bullerkänsliga områden markerade på kartan.
 
FJÄRÅS DUVEHED
Läge X 6374577 Y 1281725 (RN RT90)
Radio Frekv: 123.200 (Anrop: Fjärås Radio)
Höjd 15ft / 5 m.
Trafikvarvshöjd 1200ft
Bana 08 Högervarv.
THR 26 inflyttad 100m.
Min 100 ft GND över vägen.
Undvik överflygning av bebyggelsen och områden som är rödmarkerade på kartan.
Vindstrut vid hangar.
HINDER:
Järnväg & kraftlledning 400m väster om fältet
Mast 46m, 220m N. fältet